ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА
«Комп'ютерні технології»

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
спеціальність: 015 Професійна освіта
спеціалізація: 015.39 Цифрові технології
кваліфікація: 2139 Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації),
2310.2 Викладач ЗВО, 2131.2 Конструктор комп'ютерних систем.
 

Освітньо-наукова програма - магістр 1р.9м

 


 

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні»

другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка
спеціальність: 015 Професійна освіта
спеціалізація: 015.39 Цифрові технології
кваліфікація: 2139 Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації), 
2131.2 Конструктор комп'ютерних систем
 

Освітньо-професійна програма - магістр 1р.4м

Проект освітньо-професійної програми - магістр  1р.4м


 

Обговорення освітньо-професійної програми
«Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні»
(магістр 1р.4м), що подається для акредитації

 

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) стосовно освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» (магістр 1 рік 4 місяці) просимо надсилати в електронній формі або залишати в коментарях.

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити

   
© Кафедра ІСТ