Освітній рівень - бакалавр

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 3 роки 10 місяці

 1) Нормативні дисципліни та дисципліни самостійного вибору університету

Адміністрування комп'ютерних мереж

Бази даних і інформаційні системи

Інформатика та основи програмування_ТО

Історія науки і техніки

Інформаційні технології у виробництві

Комп'ютерне документоведення

Комп'ютерне моделювання технологічних процесів

Комп'ютерні мережі та телекомунікації (док)

Мультимедійні технології навчання

Основи комп'ютерної інженерії

Прикладне та Web-програмування

Проектування та експлуатація інформаційних систем

Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів

Системи автоматизованого проектування

Сучасні інформаційні технології (для всіх спеціальностей)

Теорія інформації та кодування

 

2) Дисципліни вільного вибору студента (вибір з переліку)

Архітектура комп'ютерних систем

Безпека інформаційних технологій_ТО

Веб-дизайн

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання

Мультисервісні мережі 

Основи електронного бiзнесу

Основи інтернет-технологій

 


Освітній рівень - магістр

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

 1) Нормативні дисципліни та дисципліни самостійного вибору університету

Електронні засоби навчання

Комп'ютерні технології в науці та освіті

Новітні засоби інформаційної техніки

Прикладні інформаційні системи

Цифрова схемотехніка

 

2) Дисципліни вільного вибору студента (вибір з переліку)

Захист інформації в офісі

 

   
© Кафедра ІСТ