Спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо-наукової програми "Комп'ютерні технології"

Термін навчання: 1 рік 9 місяці  (освітньо-наукова програма)

На базі: освітнього ступеня "бакалавр"

Кваліфікація:

2139 Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації)
2310.2 Викладач ЗВО
2131.2 Конструктор комп'ютерних систем

Кредити EСTS:  120

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл загальної підготовки

 • Філософія освіти
 • Освітня політика та лідерство
 • Психолого-педагогічні технології
 • Організація наукових досліджень

Цикл професійної підготовки

 • Комп’ютерні технології в науці та освіті
 • Безпека інформаційних технологій
 • Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін
 • Комп’ютерні технології в технічних системах
 • Новітні засоби інформаційної техніки
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 • Прикладні інформаційні системи
 • Методи та засоби Інтернет-технологій

Науково-дослідницька робота та практика

Практична підготовка

 • Науково-дослідницька практика
 • Науково-педагогічна практика

Підготовка магістерської роботи

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студентів

Освітні компоненти загальної підготовки (вибір 2 дисциплін з переліку)

 • Архітектура і технології ІоТ
 • Хмарні обчислення
 • Проектування та дизайн інтерфейсу користувача
 • ГІС-системи
 • Управління інформаційною безпекою
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Інженерно-технічний захист інформації

Освітні компоненти  поглибленої підготовки за спеціальністю (вибір 4 дисциплін з переліку)

 • Системи зв’язку з рухомими об’єктами
 • Захист інформації в офісі
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Комп'ютерні технології проектування
 • Правовий захист інформації
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Автоматизоване робоче місце працівника освіти
 • Експлуатація комп'ютерних мереж
 • Цифрова схемотехніка
 • Електронні засоби навчання

 

   
© Кафедра ІСТ