Спеціальності 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні".

Сертифікат про акредитацію

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

На базі: освітнього ступеня "бакалавр"

Кваліфікація: 015.10 Професіонал в галузі комп'ютерних технологій, педагог-дослідник
2131.2 Конструктор комп'ютерних систем

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл загальної підготовки

 • Філософія освіти
 • Освітня політика
 • Інноваційні технології в педагогічній освіті
 • Психологія вищої школи

Цикл професійної підготовки

 • Комп'ютерні технології в науці та освіті
 • Безпека інформаційних технологій
 • Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін
 • Комп'ютерні технології в технічних системах
 • Новітні засоби інформаційної техніки
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ (поглиблена фахова підготовка)

 • Методологія наукового дослідження 
 • Методи та засоби Інтернет-технологій

Дисципліни за вибором студентів 

Вибір за блоками: Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"

 • Прикладні інформаційні системи
 • Цифрова схемотехніка
 • Електронні засоби навчання

Вибір з переліку:

Дисципліни І циклу (вибір 1-ї дисципліни)

 • Економіка освіти
 • Етика науковця
 • Організація і управління навчальним процесом у ЗВО
 • Культура української наукової мови
 • Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності
 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія трудового виховання 
 • Педагогічний коучинг

Дисципліни ІІ циклу  (вибір 1-ї дисципліни)

 • Захист інформації в офісі
 • Системи зв'язку з рухомими об'єктами
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Комп'ютерні технології проектування
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Автоматизоване робоче місце працівника освіти
 • Експлуатація комп'ютерних мереж

Науково-дослідницька робота

 • Науковий семінар

Практична підготовка

 • Науково-дослідницька практика
 • Науково-педагогічна практика
 • Переддипломна практика

Підготовка магістерської роботи

   
© Кафедра ІСТ