Потреби сучасного ринку праці, існування в нашому регіоні великої кількості високотехнологічних виробництв, застосування інноваційних технологій, що інтегрують у себе найсучасніші досягнення науки й техніки, зростання наукоємності організації систем захисту інформації зумовлюють необхідність підготовки фахівців з інтегрованим спектром дисциплін професійної підготовки.
   Дисципліни, які викладаються в межах освітньо-професійної програми «Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні» та освітньо-наукової програми «Комп'ютерні технології» забезпечують підготовку в галузі системотехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Під час навчання студенти отримують ґрунтовну підготовку з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ ІТ; підготовку в галузі програмування, застосування методів програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення; знання стандартів, методів і засобів управління процесами життєвого циклу ІС, продуктів і ІТ-сервісів; знання в галузі системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделювання систем і інше.
   Також, враховуючи майбутнє професійне спрямування, майбутні педагоги професійного навчання здобувають знання з основних педагогічних та психологічних дисциплін, зокрема загальної педагогіки та психології, знання з окремих галузей сучасної педагогічної науки, що дозволяє вільно оперувати педагогічним категоріально-понятійним апаратом та методами соціально-педагогічних досліджень, володіти математичними способами аналізу та обробки експериментального матеріалу, оволодіти навичками спілкування з різними категоріями населення, практичними уміннями здійснення соціально-педагогічної діяльності; опанувати навички викладацької та виховної роботи.

 

Відеопрезентація кафедри інформаційних систем і технологій

 

 

Презентація кафедри інформаційних систем і технологій

 

 

 

Інформаційний буклет кафеди ІСТ

 

   
© Кафедра ІСТ