ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 ОР Магістр

Група поточного навчального року - 11мПОцт
(3 кредити ECTS)


 ОР Бакалавр

Група поточного навчального року - 13ПОцт
(3 кредити ECTS)


 

 ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ПОГЛИБЛЕНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 ОС Магістр
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 1 рік 4 місяці


Група поточного навчального року - 11мПОцт
(3 кредити ECTS)

Захист інформації в офісі
Інтелектуальні інформаційні системи
Системи зв’язку з рухомими об’єктами
Технології комп’ютерного проектування та моделювання

(6 кредитів ECTS)

Автоматизоване робоче місце працівника освіти та управління
Експлуатація комп'ютерних мереж
Правовий захист інформації
Програмування для мобільних пристроїв
Цифрова схемотехніка
Цифрові технології в управлінні та навчанні


 ОС Бакалавр
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 3 роки 10 місяців


 Група поточного навчального року - 13ПОцт
(3 кредити ECTS)

Історія науки і техніки
Смарт-технології та Інтернет речей
Теорія інформації та кодування
Хмарні технології

 

Група поточного навчального року - 23ПОкт
(3 кредити ECTS)

 

Група поточного навчального року - 33ПОкт
(3 кредити ECTS)

(6 кредитів ECTS)

   
© Кафедра ІСТ