Кафедра інформаційних систем і технологій здійснює
підготовку бакалаврів та магістрів за двома спеціальностями: 

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
            Кваліфікації для бакалаврів:
           3440 – Педагог професійного навчання
           3121 – Фахівець з інформаційних технологій

            Кваліфікації для магістрів:
           2139 – Професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації)
           2131 – Конструктор комп'ютерних систем

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології і інформатика)
            Кваліфікація для бакалаврів:
            Вчитель трудового навчання, технологій та інформатики
       

Завідувач кафедри – професор, д.п.н., Яшанов С.М.Навчальний процес забезпечує 12 штатних викладачів, серед яких 2 доктори та 10 кандидатів наук, 3 професори, 7 доцентів.
На кафедрі інформаційних систем і технологій є п’ять оснащених необхідним устаткуванням комп’ютерних лабораторій, де студенти проходять навчання комп’ютерних систем, системного програмування, комп’ютерних комунікацій, мережевих технологій, вбудованих систем, мультимедійних систем та інших сфер IT-галузі.
Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу учасників освітнього процесу, реалізація найновіших досягнень і розвитку обчислювальної та мікропроцесорної техніки, розширення масштабів накопичення знань та ефективного їх застосування, а також впровадження у всі сфери суспільного життя, елементів штучного інтелекту і інше.

  

 

    

 

   
© Кафедра ІСТ