Спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні".  

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

На базі: повної загальної середньої освіти

Кваліфікація: бакалавр професійної освіти

Професійні кваліфікації:

3440 Педагог професійного навчання
3121 Фахівець з інформаційних технологій

Кредити EСTS:  240

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА

Цикл загальної підготовки

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія української державності
 • Українська культура
 • Філософія
 • Громадянська освіта та основи демократії
 • Академічна культура
 • Іноземна мова
 • Культура здоров’я особистості

Цикл професійної підготовки

Драгоманівські студії

 • Психологія
 • Педагогіка
 • Етика та естетика
 • Методика навчання (за фахом)

Науково-предметна підготовка

 • Основи фундаментальних та прикладних наук
 • Комунікативні технології в галузі
 • Алгоритми і структури даних
 • Цифрові технології
 • Інтернет технології
 • Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів
 • Матеріалознавство інформаційної техніки
 • Системне програмне забезпечення
 • Бази даних і інформаційні системи
 • Системи автоматизованого проектування
 • Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 • Прикладне та Web-програмування
 • Електронне навчання
 • Архітектура комп'ютерних систем
 • Ремонт і модернізація комп'ютерної та офісної техніки
 • Інформаційні технології у виробництві
 • Захист інформації в комп'ютерних системах
 • Ергономіка інформаційних технологій
 • Комп'ютерне моделювання технологічних процесів
 • Проектування та експлуатація інформаційних систем

 Практична підготовка

 • Культурологічна (безвідривна, позакредитна)
 • Навчальна педагогічна
 • Навчальна технологічна
 • Виробнича технологічна
 • Виробнича педагогічна

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студента

Освітні компоненти загальної підготовки  (вибір 3 дисциплін з переліку)

 • Стилістика
 • Сучасне діловодство
 • Термінологічна лексика в системі професійного мовлення
 • Інтерактивні мережі для вивчення мов
 • Друга іноземна мова
 • Технічний переклад

Освітні компоненти поглибленої підготовки за спеціальністю  (вибір 14 дисциплін з переліку)

 • Історія науки і техніки
 • Теорія інформації та кодування
 • Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
 • Хмарні технології
 • Адміністрування комп'ютерних мереж
 • Мультисервісні мережі
 • Веб-дизайн
 • Комп'ютерний дизайн
 • Системне програмування
 • Теоретичне програмування
 • Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
 • Мультимедійні технології навчання
 • Комп'ютерне документоведення
 • Основи електронного бізнесу
 • Системи мобільного зв'язку та IP-телефонія
 • Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
 • Проектування баз даних
 • Системне програмне забезпечення
 • Комп'ютерно-аналітична діяльність
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Автоматизовані системи організаційного управління
 • Інформаційні технології у виробництві
 • Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
 • Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
 • Інтегровані комп'ютерні ситеми
 • Інтелектувальний аналіз даних
 • Крос-платформенне програмування
 • Технологія створення програмних продуктів 
   
© Кафедра ІСТ