ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОС Бакалавр
для освітніх програм непедагогічних спеціальностей
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

для освітніх програм педагогічних спеціальностей
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЧАСТИНИ

Цикл професійної підготовки
 
ОС Бакалавр
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

 

 1. Алгоритми і структури даних
 2. Цифрові технології
 3. Інтернет технології
 4. Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесі
 5. Матеріалознавство інформаційної техніки
 6. Системне програмне забезпечення
 7. Бази даних і інформаційні системи
 8. Системи автоматизованого проектування
 9. Комп'ютерні мережі та телекомунікації
 10. Прикладне та Web-програмування
 11. Електронне навчання
 12. Архітектура комп'ютерних систем
 13. Ремонт і модернізація комп'ютерної та офісної техніки
 14. Інформаційні технології у виробництві
 15. Захист інформації в комп'ютерних системах
 16. Ергономіка інформаційних технологій
 17. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів
 18. Проектування та експлуатація інформаційних систем

 


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОС Магістр
Спеціальність: 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)
Термін навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

 1. Автоматизоване робоче місце працівника освіти
 2. Безпека інформаційних технологій
 3. Економіка освіти
 4. Експлуатація комп’ютерних мереж
 5. Електронні засоби навчання
 6. Етика науковця
 7. Захист інформації в офісі
 8. Інноваційні технології в педагогічній освіті
 9. Інтелектуальні інформаційні системи
 10. Комп’ютерні технології в науці та освіті
 11. Комп’ютерні технології в технічних системах
 12. Комп’ютерні технології проектування
 13. Культура української наукової мови
 14. Методи та засоби Інтернет-технологій
 15. Методологія наукового дослідження
 16. Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності фахівця
 17. Новітні засоби інформаційної техніки
 18. Організація і управління навчальним процесом у ЗВО
 19. Освітня політика та лідерство
 20. Педагогіка вищої школи
 21. Педагогічний коучинг
 22. Практична підготовка
 23. Прикладні інформаційні системи
 24. Психологія вищої школи
 25. Психологія трудового виховання
 26. Системи зв’язку з рухомими об'єктами
 27. Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 28. Теорія і методика навчання інформатичних дисциплін
 29. Філософія освіти
 30. Цифрова схемотехніка
 31. Наскрізна програма практичної підготовка
 32. Положення про практичну підготовку студентів НПУ
 33. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

 

   
© Кафедра ІСТ