Спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп'ютерні технології, освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" випускаючої кафедри інформаційних систем і технологій

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

Цикл професійної підготовки
Психолого-педагогічна підготовка
Мультимедійні технології навчання

Науково-предметна підготовка
Сучасні інформаційні технології
Матеріалознавство інформаційної техніки
Технічні засоби реалізації інформаційних процесів
Програмні засоби реалізації інформаційних процесів
Теорія інформації та кодування
Історія науки і техніки
Комп'ютерне документоведення
Системи автоматизованого проектування
Комп'ютерні мережі та телекомунікації
Прикладне та Web-програмування
Ергономіка інформаційних технологій

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір за блоками:

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні"
Основи комп'ютерної інженерії
Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
Системне програмне забезпечення
Адміністрування комп'ютерних мереж
Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
Комп'ютерне моделювання технологічних процесів

Вибір з переліку:

Дисципліни ІІ циклу

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
Веб-дизайн
Автоматизовані системи організаційного управління
Мультисервісні мережі
Системи мобільного зв'язку та ІР-телефонія
Крос-платформенне програмування
Основи електронного бізнесу
Теоретичне програмування
Системне програмування
Архітектура комп'ютерних ситем
Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
Основи конструювання тестів
Теорія і практика тестування
Електронні основи автоматичних систем
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технологія створення програмних продуктів
Інфраструктура мереж майбутнього
Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
Інтелектувальний аналіз даних
Проектування баз даних
Комп'ютерно-аналітична діяльність
Інтегровані комп'ютерні ситеми

Дисципліни ІІІ циклу

Теоретичне програмування
Системне програмування
Архітектура комп'ютерних систем
Організація дистанційної освіти в навчальному закладі
Електронні основи автоматичних систем
Системи мобільного зв'язку та ІР-телефонія
Інтегровані комп'ютерні ситеми
Мультисервісні мережі
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Технологія створення програмних продуктів
Інфраструктура мереж майбутнього
Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
Інтелектуальний аналіз даних
Проектування баз даних
Комп'ютерно-аналітична діяльність
Крос-платформенне програмування
Практична підготовка
Педагогічна пропедевтична
Технологічна виробнича
Педагогічна виробнича
Технологічна переддипломна
Підготовка бакалаврської роботи (проекту)

   
© Кафедра ІСТ