Опис навчальної дисципліни СВ04

«Новітні засоби інформаційної техніки»


Обсяг навчального часу: 6 кредитів ЕCTS, 180 годин.


Мета навчальної дисципліни: підготовка студента до практичної діяльності в галузі застосування новітніх засобів інформаційної техніки і обчислювальних систем для вирішення професійних завдань різного типу.

Предмет вивчення: засоби телекомунікації, професійні системи радіозв'язку та системи радіозв'язку з рухомими об'єктами; супутникові системи, портативні засоби обчислювальної техніки та цифрове телебачення і радіомовлення.

Завдання навчальної дисципліни: розглянути основні характеристики, сфери застосування новітніх засобів інформаційної техніки різних класів, їх функціональну структурну організацію, будову новітніх засобів інформаційної техніки; архітектурні особливості організації новітніх засобів інформаційної техніки різних класів; технічні вимоги, що пред'являються до застосування новітніх засобів інформаційної техніки і обчислювальних систем

Зміст навчальної дисципліни: Системи телекомунікацій. Засоби телекомунікації. Класифікація систем мобільного зв'язку. Функціонування системи стільникового зв'язку. Додаткові функції і технології стільникового зв'язку. Цифрові системи стільникового рухомого зв'язку. Система GSM. Мобільні служби. Архітектура системи. Радіоінтерфейс. Протоколи. Локалізація і виклики. Переключення. Нові служби передачі даних. Система DECT. Архітектура системи. Архітектура протоколів. TETRA, UMTS і IMT-2000. Основи архітектури системи UMTS. Режим UTRA FDD. Режим UTRA TDD.

Професійні системи радіозв'язку. Системи радіозв'язку з рухомими об'єктами. Перетворення мови. Принцип дії скремблера. Моделі скремблерів. Вокодери. Устаткування систем зв'язку. Принцип роботи системи шумозаглушення і систем виборчого виклику. Принципи роботи систем професійного зв'язку. Професійні транкінгові системи радіозв'язку. Стандарти і системи транкінгового зв'язку.

Супутникові системи. Історія. Сфери застосування. Основи. Супутники GEO. Супутники LEO. Супутники МЕО. Маршрутизація. Визначення місцезнаходження. Переключення. Супутникові системи персонального зв'язку. Міжконтинентальна передача. Бортові літакові системи. 

Мобільні пристрої. Відмінності в архітектурі та функціональності. Класифікація, призначення та застосування мобільних комп’ютерів. Мобільні телефони, смартфони та КПК, мультимедійні планшети. Інші типи портативних пристроїв. Сфери застосування мобільних комп’ютерів. Специфічні проблеми мобільних комп’ютерів та пристроїв. Апаратні та функціональні обмеження. Особливості побудови інтерфейсів мобільних пристроїв. Інтерфейси, розраховані виключно на сенсорний екран. Проблеми швидкодії програмного забезпечення. Автономність пристроїв та методи досягнення значного часу автономної роботи. Відеотелефонія. 

Цифрове телебачення. Цифрове радіомовлення (DAB).Телебачення і комп'ютер: робота з цифровим відео на комп'ютері. Формування телевізійного зображення. Формати збереження відео. DV-формат. Формат MPEG. Реалізація формата MPEG. Рівні і профілі MPEG. Цифрові відеокамери - конструкція і параметри. Оптичне збільшення. Цифрове збільшення. Кількість ПЗС. Тип розгортки. Чутливість. Карти пам'яті. Сполучення з комп'ютером. Апаратура для роботи з цифровим відео на комп'ютері. Устаткування для роботи з цифровим відео на комп'ютері. Контролери IEEE-1394. Плати для відеомонтажу. Конфігурація комп'ютера для роботи з цифровим відео. Оцифровка аналогових відеозаписів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: характеристики і галузі застосування новітніх засобів інформаційної техніки різних класів; функціональну і структурну організацію новітніх засобів інформаційної техніки; основи побудови і функціонування новітніх засобів інформаційної техніки різного типу; призначення, галузі застосування пристроїв новітніх засобів інформаційної техніки; технічні вимоги, що пред'являються до застосування новітніх засобів інформаційної техніки.

Уміти: застосовувати новітні засоби інформаційної техніки; проводити оцінку надійності показників новітніх засобів інформаційної техніки; проводити заміну вузлів новітніх засобів інформаційної техніки; проводити розрахунок карти пам'яті мікропроцесорної системи і синтез її структури; проводити дослідження процесів, що відбуваються при обробці інформації за допомогою новітніх засобів інформаційної техніки.

Володіти: основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації за допомогою новітніх засобів інформаційної техніки; технологією оцінки показників якості новітніх засобів інформаційної техніки; розрахунку карти пам'яті мікропроцесорної системи і синтезу структури її елементів.